Liên Minh là một xã thuần nông ở phía Đông Bắc huyện Đức Thọ với diện tích đất tự nhiên 573,5 ha và dân số 289 hộ (4703 nhân khấu, đồng bào Thiên chúa giáo chiếm 60% ). Với địa hình rộng, khá bằng phẳng, diện tích đất sản xuất và canh tác chiếm tỷ lệ lớn, nguồn nước tưới tiêu khá thuận lợi; đường sông dài 4 km, đường giao thông lớn chạy qua, với truyền thống cần cù, chăm chỉ, hiếu học, đảng bộ và nhân dân xã Liên Minh đã giành được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục...

Trường Liên Minh được thành lập năm 1948. Năm 1958, trường chuyển về khu Đền Thánh Mẫu Trần Thị Ngọc Hào. Năm 1990, trường tách ra thành trường Tiểu học Liên Minh.  Những năm 2010, trường có 15 lớp với hơn 320 học sinh. Trong chặng đường phát triển,  trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc. Phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3. Năm học 2001-2002, trường đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 1996-2000). Tháng 8 năm 2015, trường tiếp tục được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 (sau 5 năm). Năm học 2016-2027 và 2019-2020, Liên đội được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen.