Sáng hôm nay, ngày 25/1/2021 Liên đội TH Liên Minh tổ chức Hoạt động SHDC tuần 20 với chủ điểm EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG. Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng Toàn Quốc lần thứ XIII; Hướng tới kỉ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) với các nội dung:

- Tuyên truyền các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Công trình măng non: Trồng, chăm sóc cảnh quan, vườn hoa của em; Sinh hoạt Đội - Sao với chủ điểm Em là mầm non của Đảng.

- Tìm hiểu về Ngày thành lập ĐCS Việt Nam.

- Diễn Văn nghệ.

Các nội dung do lớp trực 5B chuẩn bị và điều hành, tổ chức. Dù thời tiết xấu nhưng hình ảnh của Liên đội trong sáng hôm nay rất đẹp.