Thực hiện KH số 654/ PGDĐT-CMTH ngày 07/12/2020 về việc tổ chức Giao lưu Tuổi thơ khám phá cho học sinh lớp 4,5 cấp huyện, năm học 2020-2021. Chiều nay, ngày 23/12/2020, trường TH liên Minh tổ chức "Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện cho học sinh khối 4,5". Tham gia giao lưu gồm có 4 đội chơi đến từ khối 4,5. Các đội mang tên: Họa Mi, Sóc Nâu, Tia Nắng, Vành Khuyên. Dưới sự quan sát nghiêm túc của các thành viên tổ giám sát, các đội chơi đã thể hiện tốt các nội dung: Khởi động và Khám phá. Qua các nội dung Giao lưu, giải nhất thuộc về đội Vành Khuyên, giải nhì đội Sóc Nâu và đồng giải ba là các đội Họa Mi và Tia Nắng.